thumbnail-5

MV Đánh Đố - 2D Art & Animation

Client: Hoang Thuy Linh 

Behind the scene of the latest MV made for Hoang Thuy Linh.
It was a good chance to practice new workflow and technique.

Sketch

sktech-frame

Coloring

6659
5616
1532
416
220415_Long_OP2
220415_Long_OP1
animal

Frames

220428_AddElement-06
Untitled-16
HTL_03-05
220428_AddElement-05
scene-1
ILL_scene8
ILL_scene7
image-21
image-22
unnamed-file
Screen-Shot-2022-04-27-at-16.56.23
Screen-Shot-2022-04-27-at-11.58.10
image-20
Hoa-Lan-Y-4
Hoa-Chuoi-Phao-1
220520_HTL_ban-bi-anim-gradient-fix-3-01

Animation

ruafbf
rua2
Linh_duong
linhduong2
Tiger
Tiger2
Con_heo
heo2
Dan-ga2
Dan-ga
trau2
0505_contrau_anim_v01

Credits:

2D Art & Animation: Callimotion Studio

2D Animation Director: Nguyễn Hữu Thiện

Post Producers: Hằng Vũ, Uyên Đặng

2D Artists: Vy Vũ, Quỳnh Như, Khánh Linh, Trâm Trần, Truy Bảo, Đinh Kiên, Nhan Hiếu Hạnh

Motion Artists: Phước Trần, Lê Quý, Trâm Trần, Mạnh Phùng, Trung Kiên


icon logo 2021
Logo-2021-01

hi@callimotion.com
166/45 Thich Quang Duc st

Phu Nhuan dist, HCMC
+84 78 2554927