Grab

Production: Callimotion

Producer: Đặng Uyên

Line Producer: Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên

Photographer: Kim Tính

DI KV & Retouch Video : Nguyễn Song Gia Hòa, Lý Thanh

Assitant & MUA & Catering & Talent: DigiStory Studio & Friends

Prop: Uyên Trương

Stylist: Ngan Do

Post Producer: Hằng Vũ

Motion Director & Project

Manager: Nguyễn Hữu Thiện

Graphic Designer: Tiên Nguyễn, Đinh Kiên, Vy Vũ, Truy Bảo, Hiếu Hạnh

Motion Designer: Hồng Phước, Lê Quý, Trâm Trần, Trung Kiên, Mạnh Phùng

Special Talent : Chú bé mập rockiemeow

Styleframe
Styleframe
Styleframe
Styleframe
Styleframe
Styleframe

Next Projects