Grab - Video Game

Storyboard

220521_Grab_STB

Style Frame

220604_Grab_GRP_frame-3
220604_scene-4
vp0
voucher0
220605_sc22
Scene-18
220604_Grab_Scene-15
bep0

Making of

gif01
gif04
gif05
gif06
gif03

Behind the scene

z3514710905983_6065028d072b6cd5f1aa2cb2eda20e07
z3514710891034_314db84a266fffb639ea229eb438a809
z3514710848679_137566aa0eea57da11de3d64b32f79c9
z3514710880147_12109bfc5694de83426ca725e2f999b4
z3514710883551_5746df8e7ac6b79baa42a8f3721d4ec3
z3514710830735_5a86a7eb14d9d37f81646a9aa2405567
z3514710880073_447838b78f6c0dfdc1e3558270d90104
z3514710810441_e9e567f53a76e3483125c99d4a4526fa

Credits:

Production: Callimotion
Producer: Đặng Uyên
Line Producer: Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên
Photographer: Kim Tính
DI KV & Retouch Video : Nguyễn Song Gia Hòa, Lý Thanh
Assitant & MUA & Catering & Talent: DigiStory Studio & Friends
Prop: Uyên Trương
Stylist: Ngan Do
Post Producer: Hằng Vũ
Motion Director & Project Manager: Nguyễn Hữu Thiện
Graphic Designer: Tiên Nguyễn, Đinh Kiên, Vy Vũ, Truy Bảo, Hiếu Hạnh
Motion Designer: Hồng Phước, Lê Quý, Trâm Trần, Trung Kiên, Mạnh Phùng
Special Talent : Chú bé mập rockiemeow

Admin: Minh Triết.

icon logo 2021
Logo-2021-01

hi@callimotion.com
166/45 Thich Quang Duc st

Phu Nhuan dist, HCMC
+84 78 2554927