Callimotion Showreel 2023

Project lead : Hanh Nhan

Animation Director : Thiện Nguyễn

Graphic : Truy Bảo, Hanh Nhan

Motion : Quỳnh Như, Mạnh Phùng, Hồng Phước, Lê Quý

Producer: Thiện Nguyễn, Phương Vũ