Đánh Đố

Behind the scene of the latest MV made for Hoang Thuy Linh.It was a good chance to practice new workflow and technique.

2D Art & Animation: Callimotion Studio

Post Producers: Hằng Vũ, Uyên Đặng

Motion Artists: Phước Trần, Lê Quý, Trâm Trần, Mạnh Phùng, Trung Kiên

Coloring
Coloring
Coloring
Coloring
Coloring
Coloring
Frames
Frames
Frames
Frames
Frames
Frames
Frames
Frames
Frames
Frames

Next Projects