DIANA - BỪNG NÉT MÀU RIÊNG MỖI NGÀY

Agency: VMLY&R

Motion Director: Thien Nguyen

Producer: Hang Vu

Graphic Designers: Dean Tran, Kris Tran, Hung Trinh, Quynh Anh Nghiem, Bao Do, Thu Cao, Bao My.

Motion Artists: Phuoc Tran, Le Quy, Manh Phung, Quynh Nhu.